o firmie

ZWOLNIENIE Z AKCYZY

Notoryczne zmiany w Polskim prawie celno-skarbowym
oraz wszelkie zawiłości z tym związane wymusiły na nas uruchomienie podmiotu, pozwalający na kupno i sprzedaż towarów akcyzowych w trybie zawieszenia jej poboru.

Posiadamy stosowne zezwolenia celno-skarbowe na obrót produktami akcyzowymi, modyfikowanie takich produktów i wprowadzanie na rynek polski i zagraniczny. Jesteśmy zarejestrowaną jednostką. 

Nasi handlowcy są przeszkoleni w podstawowym stopniu z zakresu podatku akcyzowego, dzięki czemu możemy przeprowadzać w Państwa firmach mikro-szkolenia z takich zagadnień jak: 
Platforma PUESC
e-przewóz SENT
jednostki ID SISC
systemu EMCS2
Zgłoszeń eDD

W związku z ciągłym kontaktem z Urzędem Celno-Skarbowym, w Państwa imieniu możemy zadać wszelkie pytania w zakresie podatku akcyzowego - jeżeli nasza wiedza okaże się niewystarczająca.